Thông tin đề thi

Đề 11: Luyện tập phần cân bằng nội môi - (Câu hỏi mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng)
  • Lớp 12
  • Số câu 20 câu
  • Thời gian làm bài 40 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    20/04/2018
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp