Thông tin đề thi

Đề 3: Luyện tập phần bài tập di truyền cấp tế bào - (Mức vận dụng và vận dụng cao)
  • Lớp 12
  • Số câu 20 câu
  • Thời gian làm bài 40 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    26/04/2018
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp