Thông tin đề thi

Đề 9: Luyện tập về di truyền liên kết giới tính - (Mức độ viện dụng và vận dụng cao)
  • Lớp 12
  • Số câu 20 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    24/05/2018
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 131953 - Đa Năng Kênh 0 0 0
-1574780298
1482