Thông tin đề thi

ĐỀ ĐẶC BIỆT_01_NHỮNG DẠNG CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HÀNH VÀ THÍ NGHIỆM
  • Lớp 12
  • Số câu 31 câu
  • Thời gian làm bài 40 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    19/06/2018
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 218555 - Phong Lam 25 5.81 18 02:29 23/07/2019
00:26:18
1871
2 foto 205247 - bds0135 23 5.81 18 08:46 02/06/2019
00:17:21
1435
3 foto 259643 - Phạm Thuỳ Trang 1 0.32 1 08:15 14/12/2019
00:03:57
1001
4 foto 273795 - Thang Nguyen 0 0 0
-1624083375
5 foto 205396 - Linh Trầnn 0 0 0 08:36 08/06/2019
00:00:06
1000
6 foto 180732 - Ngọc Anh Nguyen 0 0 0 03:29 11/06/2019
00:00:11
4626
7 foto 205901 - bdh0169 0 0 0 12:35 16/06/2019
00:00:11
1201
8 foto 132557 - anhbevis 0 0 0 08:37 20/04/2020
00:00:23
1549
9 foto 72844 - Caheo2014 -3 0 0 05:30 19/06/2019
00:00:37
1211