Thông tin đề thi

Đề 12: Luyện tập Liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính
  • Lớp 12
  • Số câu 34 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    30/06/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 267241 - minhhoangg 49 5.59 19 08:28 30/06/2020
00:51:38
4296
2 foto 144438 - tranthithao 15 3.53 12 01:28 18/06/2019
00:01:48
1846
3 foto 75832 - truong31122001 25 2.35 8 10:55 24/06/2019
00:42:48
12553
4 foto 43766 - sp2nguyenthingoc 0 0 0
-1561620941
2899
5 foto 77878 - lamyenanh 0 0 0 05:24 09/06/2019
00:00:02
1582
6 foto 180746 - Phương Uyên 0 0 0 04:52 03/06/2019
00:00:03
2026
7 foto 94783 - baotramvl12 0 0 0 12:44 28/06/2019
00:00:03
2371
8 foto 164532 - Nguyễn Thị Thanh Thanh 0 0 0 02:10 04/06/2019
00:00:04
1180
9 foto 146567 - samducgiang 0 0 0 08:19 05/06/2019
00:00:05
1159
10 foto 113421 - Phạm Ngọc Tường Vi 0 0 0 09:35 01/06/2019
00:00:06
1088