Thông tin đề thi

Đề 2: Luyên tập học thuyết tiến hóa
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    10/09/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 68 9 36 12:30 10/09/2020
00:10:19
10219
2 foto 191136 - Huy Nguyen 68 9 36 11:02 05/06/2019
00:23:40
2661
3 foto 128509 - Manh Tuan 65 8.75 35 01:34 08/06/2019
00:12:55
2822
4 foto 118948 - uchiha 62 8.5 34 10:20 16/06/2019
00:08:59
2746
5 foto 156032 - Phanthuyhuyen 62 8.5 34 12:59 13/06/2019
00:17:31
1439
6 foto 79226 - Vnxthuy 62 8.5 34 08:38 07/06/2019
00:17:34
4251
7 foto 122709 - tuendeptrai 59 8.25 33 01:20 09/06/2019
00:18:30
2934
8 foto 181099 - Camuyen2606 53 7.75 31 08:28 22/06/2019
00:11:20
6350
9 foto 145185 - VI TÍNH0212 53 7.75 31 12:32 05/06/2019
00:27:33
5629
10 foto 151218 - Quỳnh Blink 50 7.5 30 11:42 09/06/2019
00:18:54
1921