Thông tin đề thi

Đề 5: Luyện tập sự phát sinh và phát triển của sự sống
  • Lớp 12
  • Số câu 60 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    16/09/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 111 9.5 57 04:01 17/09/2020
00:14:44
10219
2 foto 181099 - Camuyen2606 93 8.5 51 05:39 23/06/2019
00:22:08
6350
3 foto 79226 - Vnxthuy 84 8 48 10:25 13/06/2019
00:33:20
4251
4 foto 142878 - Nguyễn Võ Phúc Nguyên 69 7.17 43 01:21 21/06/2019
00:43:14
2350
5 foto 111682 - Lê Thu Phương 66 7 42 09:32 10/06/2019
00:29:41
3021
6 foto 267241 - minhhoangg 63 6.83 41 04:56 16/09/2020
00:24:46
6885
7 foto 174092 - Phạm Mạnh 60 6.67 40 09:23 22/06/2019
00:40:26
2150
8 foto 145735 - Mộc Diệp Quỳnh 59 5.83 35 11:55 22/06/2019
00:10:28
5194
9 foto 202147 - may2001 36 5.33 32 06:21 15/06/2019
00:31:39
5653
10 foto 147131 - Nguyễn Cẩm Linh 56 5.17 31 08:17 18/06/2019
00:14:40
1173