Thông tin đề thi

Đề 8: Luyện tập hô hấp ở động vật
  • Lớp 12
  • Số câu 29 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    17/10/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 64 10 29 05:12 18/10/2020
00:06:14
11002
2 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 55 8.96 26 01:28 04/06/2019
00:11:29
22793
3 foto 161959 - khoalam01 53 8.62 25 10:04 22/06/2019
00:39:52
5837
4 foto 122709 - tuendeptrai 51 8.62 25 12:39 07/06/2019
00:16:45
2934
5 foto 178245 - PKD179 50 8.62 25 08:44 15/06/2019
00:07:16
1330
6 foto 157410 - Nguyễn Tất Đắc 48 8.28 24 11:54 11/06/2019
00:23:17
2745
7 foto 139762 - hoahuynh1110 46 7.93 23 10:08 08/06/2019
00:10:35
4202
8 foto 128509 - Manh Tuan 46 7.93 23 05:35 23/06/2019
00:15:04
2822
9 foto 165476 - hongly 43 7.59 22 04:39 18/06/2019
00:11:53
2710
10 foto 106718 - kaylin201 41 6.9 20 09:45 15/06/2019
00:29:58
3456