Thông tin đề thi

Đề 17 : Ôn tập về sinh học cơ thể động vật - Đề 2
  • Lớp 12
  • Số câu 0 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    29/10/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 267241 - minhhoangg 0 0 0
-1603975604
7382
2 foto 166138 - Trần Hằng 0 0 0
-1561881833
3052
3 foto 110945 - Thanh Ngân 0 0 0
-1561815692
7475
4 foto 166578 - duongtram3 0 0 0
-1561733746
1670
5 foto 94783 - baotramvl12 0 0 0
-1561716279
2371
6 foto 43766 - sp2nguyenthingoc 0 0 0
-1561623396
2899
7 foto 179856 - duyenthaodt 0 0 0
-1561507382
1933
8 foto 145735 - Mộc Diệp Quỳnh 0 0 0
-1561471542
5194
9 foto 128509 - Manh Tuan 0 0 0
-1561391740
2822
10 foto 225529 - hau319700 0 0 0
-1561256700
1068