Thông tin đề thi

Đề 1: Luyện tập các dạng bài tập về cơ chế di truyền cấp tế bào
  • Lớp 12
  • Số câu 19 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    02/08/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 65 9.47 18 10:57 02/08/2020
00:01:31
7919
2 foto 267241 - minhhoangg 42 6.84 13 04:11 02/08/2020
00:23:23
5316
3 foto 107451 - Thanh123456 39 6.84 13 10:06 02/06/2019
00:31:12
1104
4 foto 238745 - vietlt15 37 6.32 12 09:26 30/06/2019
00:39:56
1037
5 foto 157410 - Nguyễn Tất Đắc 22 4.74 9 03:40 07/06/2019
00:39:59
2745
6 foto 211373 - Vo Tran Bao Ngoc 21 4.21 8 08:24 13/06/2019
00:38:48
1071
7 foto 59305 - biology1204 0 0 0
-1562089246
10803
8 foto 191817 - Lethidoantrang 0 0 0
-1560752592
2158
9 foto 104603 - ❤️ 0 0 0
-1560646944
2219
10 foto 219158 - Luyenluyenluyen 0 0 0 09:15 17/06/2019
00:00:03
988