Thông tin đề thi

Đề 11: Luyện tập các dạng bài tập thường gặp về cơ chế di truyền và biến dị - Phần 3
  • Lớp 12
  • Số câu 50 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 pm
    12/09/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 79 8.6 43 04:31 12/09/2020
00:05:54
10219
2 foto 267241 - minhhoangg 55 7 35 09:19 12/09/2020
00:44:23
6885
3 foto 24030 - Đinh Nguyên 4 3.6 18 12:15 26/06/2019
00:01:51
2250
4 foto 174669 - Quỳnh Phạm Diễm 0 0 0
-1560616776
1381
5 foto 164064 - quanghung2002 0 0 0 10:30 04/06/2019
00:00:04
1531
6 foto 219158 - Luyenluyenluyen 0 0 0 09:58 17/06/2019
00:00:04
988
7 foto 72609 - tuonguyen 0 0 0 10:18 20/06/2019
00:00:04
2827
8 foto 151560 - huonggiangnextxu 0 0 0 11:14 22/06/2019
00:00:04
2919
9 foto 199751 - Hoang Khanh 0 0 0 02:49 26/06/2019
00:00:04
3186
10 foto 178511 - Trương Ngọc Chúc Vi 0 0 0 03:19 28/06/2019
00:00:05
1172