Thông tin đề thi

Đề 13: Luyện tập các công thức tính nhanh phần quy luật Menđen
  • Lớp 12
  • Số câu 25 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    11/10/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 50 10 25 11:22 11/10/2020
00:04:10
11002
2 foto 163792 - Nguyễn Hoàng Hà 32 7.6 19 11:28 04/06/2019
00:45:30
4983
3 foto 180856 - nguyentieuman 29 7.2 18 10:09 07/06/2019
00:02:38
15480
4 foto 209334 - phuongthao1310 14 5.2 13 11:50 17/06/2019
00:42:22
1164
5 foto 24030 - Đinh Nguyên -7 2.4 6 12:36 26/06/2019
00:00:50
2250
6 foto 62415 - Phan Phương 8 1.6 4 12:16 07/06/2019
00:09:14
3960
7 foto 225812 - 21032001 6 1.6 4 05:42 08/06/2019
00:45:00
1598
8 foto 183862 - Nhatlam 2 0.4 1 09:58 15/06/2019
00:00:06
896
9 foto 267241 - minhhoangg 0 0 0
-1602387977
7318
10 foto 112576 - Nguyenthithao85 0 0 0
-1561608707
1572