Thông tin đề thi

Đề 15: Luyện tập về công thức giải nhanh về tương tác gen
  • Lớp 12
  • Số câu 20 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    14/10/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 37 9.5 19 10:56 21/10/2020
00:03:24
11002
2 foto 225812 - 21032001 34 9 18 02:28 12/06/2019
00:39:03
1598
3 foto 182000 - Lê Thanh Huyền 31 8.5 17 09:38 05/06/2019
00:02:36
6768
4 foto 267241 - minhhoangg 10 5 10 04:41 14/10/2020
00:25:13
7318
5 foto 159965 - Hành Hành 2 1.5 3 08:15 03/06/2019
00:00:29
2318
6 foto 24030 - Đinh Nguyên -11 1.5 3 12:45 26/06/2019
00:00:55
2250
7 foto 128970 - Linh Võ 0 0 0
-1559837712
5138
8 foto 164064 - quanghung2002 0 0 0 10:40 04/06/2019
00:00:03
1531
9 foto 72609 - tuonguyen 0 0 0 10:47 20/06/2019
00:00:03
2827
10 foto 150409 - Đỗ Thị Hoàng Phúc 0 0 0 10:44 01/06/2019
00:00:04
3364