Thông tin đề thi

Đề 17: Luyện tập về công thức giải nhanh về liên kết gen và hoán vị gen - Phần 1
  • Lớp 12
  • Số câu 20 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    28/10/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182710 - TranThuHien 40 10 20 10:12 08/06/2019
00:19:36
1669
2 foto 182000 - Lê Thanh Huyền 34 9 18 11:48 03/06/2019
00:03:52
6768
3 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 31 8.5 17 09:41 11/11/2020
00:09:43
11125
4 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 28 8 16 07:35 14/06/2019
00:45:52
8338
5 foto 190786 - Huailing2011 19 6 12 02:22 17/06/2019
00:41:02
1472
6 foto 87589 - dungnoo 15 4.5 9 11:14 02/06/2019
00:02:02
3518
7 foto 225812 - 21032001 14 4 8 02:54 13/06/2019
00:21:27
1598
8 foto 267241 - minhhoangg 1 3.5 7 08:16 28/10/2020
00:19:00
7382
9 foto 24030 - Đinh Nguyên -8 2 4 12:52 26/06/2019
00:00:48
2250
10 foto 271786 - hothikimvi 0 0 0
-1605192532
1553