Thông tin đề thi

Đề 18: Luyện tập công thức giải nhanh phần liên kết gen và hoán vị gen - Phần 2
  • Lớp 12
  • Số câu 20 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    04/11/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 37 9.5 19 04:08 11/11/2020
00:08:43
11125
2 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 34 9 18 04:23 15/06/2019
00:45:52
8338
3 foto 190786 - Huailing2011 29 8 16 10:56 17/06/2019
00:30:10
1472
4 foto 182000 - Lê Thanh Huyền 27 7.5 15 09:53 04/06/2019
00:03:47
6768
5 foto 267241 - minhhoangg 19 6.5 13 08:17 04/11/2020
00:23:54
7382
6 foto 24030 - Đinh Nguyên 1 3.5 7 12:55 26/06/2019
00:00:45
2250
7 foto 271786 - hothikimvi 0 0 0
-1605192628
1553
8 foto 41275 - Nguyễn Du Thiện 0 0 0
-1561274671
11923
9 foto 164064 - quanghung2002 0 0 0 10:49 04/06/2019
00:00:04
1531
10 foto 206017 - bdh0275 0 0 0 09:25 17/06/2019
00:00:04
1236