Thông tin đề thi

Đề 19: Luyện tập các dạng bai tập thường gặp về liên kết gen và hoán vị gen - Phần 1
  • Lớp 12
  • Số câu 29 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    11/11/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 55 9.65 28 04:38 19/11/2020
00:05:32
11125
2 foto 182000 - Lê Thanh Huyền 49 8.96 26 11:49 04/06/2019
00:03:01
6768
3 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 43 8.28 24 03:12 16/06/2019
00:45:54
8338
4 foto 190786 - Huailing2011 34 6.55 19 12:19 18/06/2019
00:34:11
1472
5 foto 225812 - 21032001 25 6.21 18 06:37 13/06/2019
00:40:39
1598
6 foto 137116 - Thanh Uyenn 23 4.48 13 12:01 13/06/2019
00:35:48
2606
7 foto 24030 - Đinh Nguyên -11 2.07 6 01:01 26/06/2019
00:01:52
2250
8 foto 267241 - minhhoangg 0 0 0
-1605277190
7382
9 foto 41275 - Nguyễn Du Thiện 0 0 0
-1561292144
11923
10 foto 208540 - Đinh Khắc Hoàng 0 0 0
-1561276783
999