Thông tin đề thi

Đề 20: Luyện tập về các dạng bài thường gặp phần liên kết gen và hoán vị gen - Phần 2
  • Lớp 12
  • Số câu 16 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    18/11/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182000 - Lê Thanh Huyền 23 6.25 10 09:58 04/06/2019
00:02:24
6768
2 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 5 3.75 6 08:45 17/06/2019
00:45:56
8338
3 foto 190786 - Huailing2011 4 3.13 5 01:06 19/06/2019
00:36:19
1472
4 foto 24030 - Đinh Nguyên 2 3.13 5 01:05 26/06/2019
00:00:37
2250
5 foto 267241 - minhhoangg -10 1.25 2 08:51 18/11/2020
00:09:58
7382
6 foto 41275 - Nguyễn Du Thiện 0 0 0
-1561292149
11923
7 foto 225812 - 21032001 0 0 0
-1561007076
1598
8 foto 88264 - Chị Ong Nâu 0 0 0 07:47 04/06/2019
00:00:03
2789
9 foto 164064 - quanghung2002 0 0 0 10:54 04/06/2019
00:00:03
1531
10 foto 219158 - Luyenluyenluyen 0 0 0 01:03 17/06/2019
00:00:03
988