Thông tin đề thi

Đề 26: Luyện tập về công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 2
  • Lớp 12
  • Số câu 50 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    13/01/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 97 9.8 49 10:23 17/01/2021
00:17:06
13244
2 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 3 0.8 4 10:49 22/06/2019
00:45:59
8338
3 foto 271786 - hothikimvi 0 0 0
-1611391749
1572
4 foto 272672 - Hân Đỗ 0 0 0
-1611026613
1036
5 foto 122012 - YDS 2019 0 0 0
-1560449764
7601
6 foto 150409 - Đỗ Thị Hoàng Phúc 0 0 0
-1559828884
3364
7 foto 219158 - Luyenluyenluyen 0 0 0 02:38 17/06/2019
00:00:03
988
8 foto 72609 - tuonguyen 0 0 0 10:06 21/06/2019
00:00:04
2827
9 foto 24030 - Đinh Nguyên 0 0 0 01:58 26/06/2019
00:00:04
2250
10 foto 164064 - quanghung2002 0 0 0 09:30 04/06/2019
00:00:06
1531