Thông tin đề thi

Đề 27: Luyện tập về phương pháp giải nhanh phần di truyền học người - Phần 1
  • Lớp 12
  • Số câu 20 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    18/01/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 38 9.5 19 01:29 18/01/2021
00:04:11
13244
2 foto 122012 - YDS 2019 32 8.5 17 07:09 13/06/2019
00:24:52
7601
3 foto 269223 - Nguyễn Thị Quyên 26 7.5 15 10:12 19/01/2021
00:04:40
3752
4 foto 182710 - TranThuHien -1 3 6 12:20 05/06/2019
00:03:46
1669
5 foto 272723 - toilabetoo 0 0 0
-1610978184
6 foto 267241 - minhhoangg 0 0 0
-1610974728
7769
7 foto 94290 - nhuninhbg 0 0 0
-1561974477
1176
8 foto 182770 - Diệp Minh Tân 0 0 0
-1560313157
1162
9 foto 155096 - Bsty2017 0 0 0 08:50 02/06/2019
00:00:04
1068
10 foto 199751 - Hoang Khanh 0 0 0 01:40 27/06/2019
00:00:04
3186