Thông tin đề thi

Đề 28: Luyện tập về phương pháp giải nhanh phần di truyền học người - Phần 2
  • Lớp 12
  • Số câu 14 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    19/01/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 30 10 14 05:58 19/01/2021
00:03:35
13244
2 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 24 8.57 12 10:49 24/06/2019
00:46:01
8338
3 foto 122012 - YDS 2019 14 6.43 9 09:07 13/06/2019
00:30:00
7601
4 foto 267241 - minhhoangg 9 5 7 08:36 19/01/2021
00:17:29
7769
5 foto 269223 - Nguyễn Thị Quyên 2 2.86 4 11:54 21/01/2021
00:10:35
3752
6 foto 271786 - hothikimvi 0 0 0
-1611391730
1572
7 foto 1779 - thuynga123 0 0 0
-1561824706
4193
8 foto 145866 - Nguyễn Minh Trung 0 0 0
-1561384977
7612
9 foto 177426 - nguyenthaihung5121 0 0 0
-1559710898
1018
10 foto 88264 - Chị Ong Nâu 0 0 0 02:33 26/06/2019
00:00:02
2789