Thông tin đề thi

Đề thi THPT QG môn Sinh học năm 2020_Đề gốc số 1
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    01/08/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 175142 - thaihue 71 9.25 37 09:19 08/06/2019
00:18:15
5391
2 foto 227289 - huulong2k 68 9 36 05:49 23/06/2019
00:33:11
2507
3 foto 214876 - Hiennhuminhcbt1619 65 8.75 35 10:36 14/06/2019
00:11:20
1276
4 foto 179275 - PHẠM QUỐC BẢO 65 8.75 35 08:47 06/06/2019
00:45:23
4237
5 foto 147410 - hienmai 62 8.5 34 08:27 03/06/2019
00:45:41
3737
6 foto 206495 - Minh Ly 59 8.25 33 10:43 01/06/2019
00:44:55
2757
7 foto 174369 - Sunny2001 56 8 32 07:50 04/06/2019
00:38:31
2536
8 foto 221002 - Dangquochuy52 53 7.75 31 05:56 06/06/2019
00:42:26
1185
9 foto 178871 - quynhnhu2001 55 7 28 03:09 02/06/2019
00:09:47
4459
10 foto 182583 - Giáp Hà Ngọc Khánh 44 7 28 10:10 22/06/2019
00:09:35
1517