Thông tin đề thi

Đề thi thử THPT QG năm 2021, môn Sinh học_Đề số: 07
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    16/01/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206495 - Minh Ly 73 9.25 37 09:41 09/06/2019
00:45:39
2757
2 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 73 9 36 10:48 08/02/2021
00:06:51
13244
3 foto 183287 - Phạm Phương 73 9 36 05:33 20/06/2019
00:45:14
10323
4 foto 118860 - linhchi2242001 72 9 36 08:21 03/06/2019
00:26:09
11510
5 foto 132029 - Cường Lê Mạnh 69 8.75 35 11:34 15/06/2019
00:41:18
1691
6 foto 157582 - duongchihieu0009 66 8.5 34 10:53 18/06/2019
00:45:30
1860
7 foto 174296 - Chinh nguyen 65 8.5 34 11:05 03/06/2019
00:45:34
4600
8 foto 227980 - Nguyen thi huong giang 63 8.25 33 07:40 06/06/2019
00:03:36
1823
9 foto 139408 - Lan Anh Trần 63 8.25 33 02:01 23/06/2019
00:43:25
4612
10 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 60 8 32 11:56 13/06/2019
00:42:57
10570