Thông tin đề thi

Đề 14 Luyện tập các công thức tính nhanh phần quy luật men den
  • Lớp 12
  • Số câu 20 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    12/10/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271775 - Tangocbichphuong2003 40 10 20 09:54 12/10/2020
00:01:25
11002
2 foto 180856 - nguyentieuman 31 8.5 17 10:22 07/06/2019
00:01:33
15480
3 foto 225812 - 21032001 13 5.5 11 02:26 10/06/2019
00:45:13
1598
4 foto 267241 - minhhoangg 7 4.5 9 04:34 12/10/2020
00:24:15
7318
5 foto 24030 - Đinh Nguyên -2 3 6 12:41 26/06/2019
00:00:47
2250
6 foto 164064 - quanghung2002 0 0 0 10:38 04/06/2019
00:00:03
1531
7 foto 128970 - Linh Võ 0 0 0 10:38 06/06/2019
00:00:04
5138
8 foto 219158 - Luyenluyenluyen 0 0 0 10:31 17/06/2019
00:00:04
988
9 foto 72609 - tuonguyen 0 0 0 10:42 20/06/2019
00:00:04
2827
10 foto 178511 - Trương Ngọc Chúc Vi 0 0 0 01:36 28/06/2019
00:00:04
1172