Thông tin đề thi

SUPER-2_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 - Môn: Sinh học - Đề số: 01
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:42 am
    18/12/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244097 - lvhk091001 82 10 40 09:34 27/05/2020
00:05:52
8057
2 foto 268370 - Y đk HMU 82 10 40 08:53 11/04/2020
00:09:16
1929
3 foto 205297 - bds0182 82 10 40 06:13 06/06/2019
00:44:17
1128
4 foto 216976 - Nguyễn Thị Quỳnh Như 79 9.75 39 01:26 24/02/2020
00:11:33
2051
5 foto 263754 - Colencaulamduoc 79 9.75 39 05:05 13/04/2020
00:12:12
5637
6 foto 205796 - bds0449 79 9.75 39 09:24 01/06/2019
00:12:47
1630
7 foto 181523 - dangthilannhi 76 9.5 38 12:50 21/03/2020
-727:-43:-31
5464
8 foto 271016 - Duyanh2k2 76 9.5 38 11:56 24/04/2020
00:09:00
1141
9 foto 212363 - Lương Ngọc Anh 73 9.25 37 10:05 12/06/2019
00:04:56
1479
10 foto 230355 - dodaihoc0905 73 9.25 37 03:41 22/04/2020
00:12:19
5001