Thông tin đề thi

SUPER-2_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 - Môn: Sinh học - Đề số: 02
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:42 am
    25/12/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205832 - bds0483 81 9.75 39 01:30 05/06/2019
00:10:18
1162
2 foto 263754 - Colencaulamduoc 78 9.5 38 10:48 14/04/2020
00:08:45
5637
3 foto 205796 - bds0449 78 9.5 38 10:12 02/06/2019
00:15:30
1630
4 foto 268370 - Y đk HMU 78 9.5 38 10:24 19/04/2020
00:20:00
1929
5 foto 219371 - Nguyễn Thị Như Hoa 75 9.25 37 08:35 30/07/2020
00:31:27
4353
6 foto 253653 - Nguyễn Tân 72 9 36 09:06 06/03/2020
00:48:32
2358
7 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 69 9 36 12:23 07/07/2020
00:54:57
13898
8 foto 216976 - Nguyễn Thị Quỳnh Như 69 8.75 35 10:56 29/02/2020
00:08:52
2051
9 foto 133795 - Nguyễn Thị Minh Hiếu 63 8.25 33 10:13 05/05/2020
00:12:50
5932
10 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 63 8.25 33 02:12 23/02/2020
00:42:55
6252