Thông tin đề thi

SUPER-2_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 - Môn: Sinh học - Đề số: 03
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:42 am
    01/01/2022
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244097 - lvhk091001 85 9.75 39 10:09 31/05/2020
00:05:04
8057
2 foto 270991 - GIACATLUONG 79 9.25 37 11:13 17/06/2020
00:57:01
1899
3 foto 133795 - Nguyễn Thị Minh Hiếu 76 9 36 10:22 05/05/2020
00:07:01
5932
4 foto 268370 - Y đk HMU 76 9 36 09:25 25/04/2020
00:28:24
1929
5 foto 209692 - ccbooks0158 71 8.75 35 11:08 14/06/2019
00:13:05
1071
6 foto 209659 - ccbooks0125 69 8.75 35 03:48 16/06/2019
00:06:08
1254
7 foto 216976 - Nguyễn Thị Quỳnh Như 70 8.5 34 10:58 10/03/2020
00:17:51
2051
8 foto 263754 - Colencaulamduoc 67 8.5 34 03:33 20/04/2020
00:54:10
5637
9 foto 219371 - Nguyễn Thị Như Hoa 64 8.25 33 09:25 30/07/2020
00:43:16
4353
10 foto 205169 - bds0062 62 8.25 33 09:14 15/06/2019
00:30:05
1585