Thông tin đề thi

SUPER-2_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 - Môn: Sinh học - Đề số: 04
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:42 am
    08/01/2022
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205796 - bds0449 78 9.5 38 11:54 04/06/2019
00:18:55
1630
2 foto 205169 - bds0062 74 9.25 37 10:16 15/06/2019
00:15:45
1585
3 foto 244097 - lvhk091001 72 9 36 11:06 06/07/2020
00:05:07
8057
4 foto 212363 - Lương Ngọc Anh 72 9 36 10:41 16/06/2019
00:05:56
1479
5 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 72 9 36 10:51 10/04/2020
00:24:26
4203
6 foto 133795 - Nguyễn Thị Minh Hiếu 69 8.75 35 03:48 13/05/2020
00:27:32
5932
7 foto 241629 - Hoàng Hà My 69 8.75 35 04:33 24/06/2020
00:50:20
3452
8 foto 230888 - huyvankhoa 69 8.75 35 06:57 20/03/2020
00:52:04
5998
9 foto 176277 - tanphuong 68 8.75 35 10:12 20/07/2020
00:12:49
7784
10 foto 216976 - Nguyễn Thị Quỳnh Như 68 8.75 35 09:12 13/03/2020
00:17:01
2051