Thông tin đề thi

SUPER-2_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 - Môn: Sinh học - Đề số: 05
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:42 am
    15/01/2022
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209659 - ccbooks0125 79 9.5 38 01:39 18/06/2019
00:06:33
1254
2 foto 212327 - Dương Hương Xuân 79 9.5 38 03:48 02/06/2019
00:08:49
1154
3 foto 209364 - phucthaiyen2002 79 9.5 38 03:11 18/03/2020
00:41:29
6019
4 foto 244097 - lvhk091001 78 9.5 38 05:07 19/06/2020
00:07:35
8057
5 foto 205640 - bds0300 73 9 36 11:27 10/06/2019
00:05:26
1515
6 foto 263754 - Colencaulamduoc 72 8.75 35 03:50 21/04/2020
00:55:34
5637
7 foto 205169 - bds0062 70 8.75 35 11:06 15/06/2019
00:28:44
1585
8 foto 76567 - HoangMinh 70 8.75 35 10:51 18/04/2020
00:55:31
5903
9 foto 245247 - anhanh123ck 67 8.5 34 09:39 24/05/2020
00:43:24
2971
10 foto 265535 - Lê Hồng Hạnh 67 8.5 34 09:27 15/05/2020
00:49:48
1308