Thông tin đề thi

Đề 10: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác bổ sung
  • Lớp 11
  • Số câu 30 câu
  • Thời gian làm bài 40 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    13/06/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245943 - nguyenthuan10 60 10 30 11:25 07/12/2019
00:02:28
6059
2 foto 166437 - Bich Ngoc 60 10 30 09:49 10/09/2019
00:02:35
7492
3 foto 241629 - Hoàng Hà My 60 10 30 09:01 18/09/2019
00:03:22
3452
4 foto 182980 - Nihnhi 60 10 30 04:30 13/09/2019
00:03:29
4412
5 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 60 10 30 12:39 15/10/2019
00:04:07
10351
6 foto 242064 - hongthi 60 10 30 01:17 06/01/2020
00:04:17
2689
7 foto 263146 - kimanh93123 60 10 30 09:09 31/07/2020
00:04:57
5146
8 foto 212069 - Thanh Trúc Trần 60 10 30 04:10 15/03/2020
00:18:28
5859
9 foto 80195 - namhong1 60 10 30 09:35 22/07/2019
00:21:05
10507
10 foto 166541 - hoanghuy2003 60 10 30 10:42 13/10/2019
00:21:23
8272