Thông tin đề thi

Đề 9: Luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 4
  • Lớp 11
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    15/07/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243323 - buidinhhieu442002 119 10 40 09:53 16/09/2019
00:47:11
5641
2 foto 244097 - lvhk091001 119 10 40 09:31 26/02/2020
00:54:44
8057
3 foto 263146 - kimanh93123 115 9.75 39 11:16 05/08/2020
00:07:01
5146
4 foto 209364 - phucthaiyen2002 115 9.75 39 09:30 01/10/2019
00:28:31
6019
5 foto 219585 - Nova God S.Black 115 9.75 39 09:56 28/08/2019
00:36:10
8423
6 foto 231747 - Nhung Nguyen 115 9.75 39 04:47 02/01/2020
00:38:24
7513
7 foto 212069 - Thanh Trúc Trần 115 9.75 39 12:22 12/04/2020
00:38:52
5859
8 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 115 9.75 39 10:33 09/02/2020
00:39:36
13898
9 foto 75832 - truong31122001 115 9.75 39 06:41 12/11/2019
00:40:20
12659
10 foto 272684 - hasonviet 115 9.75 39 05:57 06/03/2021
00:40:41
5700