Thông tin đề thi

Đề 10: luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen-phần 5
  • Lớp 11
  • Số câu 16 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    17/07/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 51 10 16 11:09 10/11/2019
00:47:21
9125
2 foto 239925 - Tranthimaivuong 47 9.38 15 09:04 14/12/2019
00:01:10
4598
3 foto 267452 - dovantu13022003 47 9.38 15 09:49 24/02/2021
00:01:13
2870
4 foto 203046 - Daaihocy2130 47 9.38 15 08:53 18/10/2019
00:01:31
5276
5 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 47 9.38 15 05:24 10/11/2019
00:01:35
10351
6 foto 263146 - kimanh93123 47 9.38 15 01:03 04/08/2020
00:02:16
5146
7 foto 272897 - khiem2612 47 9.38 15 03:49 19/07/2021
00:17:42
5691
8 foto 79671 - Anh Lê 47 9.38 15 06:06 15/10/2019
00:33:43
8789
9 foto 219585 - Nova God S.Black 47 9.38 15 04:13 30/08/2019
00:36:23
8423
10 foto 244097 - lvhk091001 47 9.38 15 10:40 26/02/2020
00:44:28
8057