Thông tin đề thi

Đề 11: Luyện tập di truyền ngoài nhân và ảnh hưởng của môi trường đến biểu hiện của kiểu gen
  • Lớp 11
  • Số câu 44 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    19/07/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 88 10 44 09:32 16/12/2019
00:15:35
2891
2 foto 79671 - Anh Lê 88 10 44 02:51 20/10/2019
00:20:28
8789
3 foto 244097 - lvhk091001 88 10 44 04:17 28/02/2020
00:29:14
8057
4 foto 271641 - quynhtrang1999 88 10 44 11:15 24/06/2020
00:29:40
5959
5 foto 213222 - Lê Anh Quân 88 10 44 10:57 12/11/2019
00:45:39
9125
6 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 82 9.55 42 09:05 17/05/2020
00:04:01
11830
7 foto 267452 - dovantu13022003 82 9.55 42 05:34 25/02/2021
00:08:27
2870
8 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 82 9.55 42 06:38 11/11/2019
00:08:53
10351
9 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 82 9.55 42 08:28 09/02/2020
00:33:06
5817
10 foto 75832 - truong31122001 80 9.32 41 10:23 15/11/2019
00:47:23
12659