Thông tin đề thi

Đề 12: Luyện tập Liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính
  • Lớp 11
  • Số câu 34 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    21/07/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 91 9.12 31 11:27 18/02/2020
00:38:39
13898
2 foto 75832 - truong31122001 91 9.12 31 12:38 16/11/2019
00:44:24
12659
3 foto 244097 - lvhk091001 91 9.12 31 10:23 28/02/2020
01:07:48
8057
4 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 90 9.12 31 02:25 14/11/2019
00:05:11
10351
5 foto 263146 - kimanh93123 90 9.12 31 11:27 05/08/2020
00:08:19
5146
6 foto 79671 - Anh Lê 88 8.82 30 08:01 10/10/2019
00:47:40
8789
7 foto 219585 - Nova God S.Black 82 8.53 29 10:53 03/09/2019
00:37:23
8423
8 foto 272897 - khiem2612 78 8.23 28 05:12 21/07/2021
00:45:11
5691
9 foto 209364 - phucthaiyen2002 70 7.65 26 04:29 20/12/2019
00:45:09
6019
10 foto 212069 - Thanh Trúc Trần 69 7.35 25 10:33 20/04/2020
00:45:56
5859