Thông tin đề thi

Đề 11: Luyện tập công thức giải nhanh về di truyền hoc người
  • Lớp 11
  • Số câu 0 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    14/06/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp