Thông tin đề thi

THI ONLINE: Chọn giống bằng công nghệ tế bào
  • Lớp 12
  • Số câu 40 câu
  • Thời gian làm bài 40 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    02/08/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 71 9.25 37 04:24 04/06/2019
00:24:11
4612
2 foto 227526 - nguyenthuhan 65 8.75 35 12:33 20/06/2019
00:19:03
4425