Thông tin đề thi

Đề 15: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về sinh thái học - Phần 4
  • Lớp 12
  • Số câu 20 câu
  • Thời gian làm bài 40 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    30/06/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 42 10 20 09:00 29/04/2020
00:02:11
8757
2 foto 81006 - Quỳnh Diệu Trâm Anh 30 8 16 10:17 01/06/2019
00:04:00
1636
3 foto 263754 - Colencaulamduoc 30 8 16 08:33 25/05/2020
00:17:28
5637
4 foto 219031 - ngochoai0505 29 8 16 10:42 21/03/2020
00:14:16
4987
5 foto 80195 - namhong1 26 7.5 15 10:09 09/04/2020
00:11:56
10507
6 foto 212069 - Thanh Trúc Trần 24 7 14 05:30 02/05/2020
00:11:23
5840
7 foto 148335 - Nguyễn Khánh Toàn 24 7 14 05:34 22/06/2019
00:15:30
1370
8 foto 225812 - 21032001 24 7 14 12:18 14/06/2019
00:16:26
1598
9 foto 185891 - Hoài Thương Vũ 23 7 14 09:27 14/06/2019
00:23:08
2048
10 foto 203705 - cucaimok 22 7 14 05:59 11/06/2019
00:13:31
1658