Thông tin đề thi

Đề 2: Luyện tập trắc nghiệm về nguyên tố dinh dưỡng
  • Lớp 11
  • Số câu 15 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    26/09/2019
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 247201 - lengochue123 29 9.33 14 09:10 16/02/2020
00:01:21
1106
2 foto 67381 - PhamHuyen218 29 9.33 14 09:41 08/10/2019
00:04:09
1885
3 foto 165252 - Vân 26 8.67 13 01:00 17/01/2020
00:13:17
1318
4 foto 273358 - 0355890515 24 8.67 13 10:08 02/06/2021
00:08:28
2118
5 foto 272394 - nguyenhaianh2005 24 8 12 09:24 29/05/2021
00:43:39
1258
6 foto 230494 - Susunhikili 18 7.33 11 03:25 30/09/2019
00:18:01
3144
7 foto 241657 - toiyeuhoc24h 17 6.67 10 09:22 28/09/2019
00:29:47
1068
8 foto 257346 - taxuangiang28012003 14 6 9 07:42 09/01/2020
00:07:04
1106
9 foto 165805 - Duclong2107 11 5.33 8 10:44 08/03/2020
00:02:02
1269
10 foto 263207 - GiaLong09 9 4.67 7 05:49 28/10/2020
00:10:08
1138