Thông tin đề thi

Đề 3: Luyện tập trắc nghiệm nâng cao về quang hợp ở thực vật
  • Lớp 11
  • Số câu 9 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    30/09/2019
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 273358 - 0355890515 18 10 9 03:31 03/06/2021
00:02:10
2117
2 foto 67381 - PhamHuyen218 12 7.78 7 09:26 11/10/2019
00:09:47
1885
3 foto 272354 - quocanh204 9 6.67 6 08:43 04/11/2020
00:02:29
1570
4 foto 241657 - toiyeuhoc24h 9 6.67 6 02:27 04/10/2019
00:08:37
1068
5 foto 272394 - nguyenhaianh2005 9 6.67 6 12:26 08/07/2021
00:14:30
1258
6 foto 239104 - Vungochailinh 6 5.56 5 12:16 03/12/2019
00:03:45
1162
7 foto 272789 - Hang2101 6 5.56 5 10:34 25/11/2020
00:17:38
1063
8 foto 246163 - Lê Thủy Anh -3 2.22 2 08:42 12/10/2019
00:07:04
1006
9 foto 73009 - Ngọc Phi 0 0 0 03:12 18/03/2020
00:00:03
1902