Thông tin đề thi

Đề 4: Luyện tập trắc nghiệm nâng cao về hô hấp ở thực vật
  • Lớp 11
  • Số câu 7 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    07/10/2019
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 272394 - nguyenhaianh2005 14 10 7 12:43 08/07/2021
00:14:40
1258
2 foto 230396 - hoangkien2705 14 10 7 09:02 24/11/2019
00:18:34
1417
3 foto 67381 - PhamHuyen218 14 10 7 09:27 12/10/2019
00:20:35
1885
4 foto 273358 - 0355890515 11 8.57 6 10:53 04/06/2021
00:02:00
2188
5 foto 272354 - quocanh204 8 7.14 5 04:26 07/12/2020
00:01:32
1570
6 foto 241657 - toiyeuhoc24h 8 7.14 5 09:13 31/12/2019
00:05:17
1068
7 foto 272789 - Hang2101 2 4.29 3 11:22 25/11/2020
00:11:39
1063
8 foto 248080 - Lê Annh 0 0 0
-1582551297
1017
9 foto 73009 - Ngọc Phi 0 0 0 03:12 18/03/2020
00:00:03
1902