Thông tin đề thi

Đề 5: Luyện tập trắc nghiệm nâng cao phần tiêu hóa ở động vật
  • Lớp 11
  • Số câu 15 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    14/10/2019
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 273358 - 0355890515 30 10 15 09:41 09/07/2021
00:04:42
2118
2 foto 272394 - nguyenhaianh2005 24 8.67 13 01:00 08/07/2021
00:16:55
1258
3 foto 67381 - PhamHuyen218 15 6.67 10 02:50 28/12/2019
00:02:03
1885
4 foto 272789 - Hang2101 9 5.33 8 11:03 08/04/2021
00:18:15
1063
5 foto 230396 - hoangkien2705 3 4 6 06:44 28/11/2019
00:19:10
1417
6 foto 240684 - Hoangthanhphuc10 0 0 0
-1578320131
1631
7 foto 73009 - Ngọc Phi 0 0 0 03:12 18/03/2020
00:00:03
1902