Thông tin đề thi

Đề 6: Luyện tập trắc nghiệm nâng cao phần hô hấp ở động vật
  • Lớp 11
  • Số câu 10 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    21/10/2019
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 273358 - 0355890515 20 10 10 04:14 08/07/2021
00:06:06
2117
2 foto 272789 - Hang2101 14 8 8 12:23 09/04/2021
00:13:55
1063
3 foto 272394 - nguyenhaianh2005 10 6 6 08:12 16/06/2021
00:31:57
1258
4 foto 246163 - Lê Thủy Anh 8 5 5 02:30 07/05/2020
00:03:07
1006
5 foto 73009 - Ngọc Phi 0 0 0 03:12 18/03/2020
00:00:03
1902