Thông tin đề thi

Đề 8: Luyện tập trắc nghiệm nâng cao phần cân bằng nội môi
  • Lớp 11
  • Số câu 2 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    19/02/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 272394 - nguyenhaianh2005 4 10 2 01:20 12/07/2021
00:12:52
1258
2 foto 272789 - Hang2101 1 5 1 11:22 11/04/2021
00:00:53
1063
3 foto 272683 - HoaMua 0 0 0
-1607767071
1057
4 foto 241657 - toiyeuhoc24h 0 0 0
-1577745256
1068
5 foto 272307 - thuchang2k4 0 0 0 09:22 13/09/2020
00:50:00
1033
6 foto 73009 - Ngọc Phi -2 0 0 10:21 27/11/2019
00:00:18
1902
7 foto 246163 - Lê Thủy Anh -2 0 0 04:57 07/05/2020
00:03:11
1006