Thông tin đề thi

Đề 9: Luyện tập trắc nghiệm vận dụng cao phần cảm ứng ở động vật
  • Lớp 11
  • Số câu 0 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    26/02/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 272789 - Hang2101 0 0 0
-1618407599
1063
2 foto 272683 - HoaMua 0 0 0
-1607765529
1057
3 foto 272307 - thuchang2k4 0 0 0
-1606056366
1033
4 foto 248080 - Lê Annh 0 0 0
-1592309545
1017
5 foto 271210 - phamvanman123 0 0 0
-1590063665
2836
6 foto 246163 - Lê Thủy Anh 0 0 0
-1588891291
1006