Thông tin đề thi

Đề 10: Luyện tập trắc nghiệm vận dụng cao phần tập tính ở động vật
  • Lớp 11
  • Số câu 0 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    04/03/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 272683 - HoaMua 0 0 0
-1607765569
1057
2 foto 271210 - phamvanman123 0 0 0
-1590063720
2836
3 foto 271556 - truongnuhoangthi 0 0 0
-1589365057
1561
4 foto 246163 - Lê Thủy Anh 0 0 0
-1588891277
1006