Thông tin đề thi

Đề 11: Luyện tập trắc nghiệm vận dụng cao phần sinh trưởng và phát triển ở thực vật
  • Lớp 11
  • Số câu 0 câu
  • Thời gian làm bài 50 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    11/03/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 271210 - phamvanman123 0 0 0
-1592437827
2836
2 foto 271556 - truongnuhoangthi 0 0 0
-1591700258
1561
3 foto 226804 - Toàn Phạm 0 0 0
-1591022276
1005