Thông tin đề thi

Đề 1+: Luyện tập về trao đổi nước ở thực vật (Mức VD&VDC)
  • Lớp 12
  • Số câu 30 câu
  • Thời gian làm bài 30 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    29/06/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 156859 - vuongkimngan2001 27 6.33 19 02:18 16/06/2019
00:18:29
1894
2 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 21 5.67 17 09:15 16/06/2019
00:14:40
11695
3 foto 133574 - Trịnh Ngân 18 5.33 16 06:43 19/06/2019
00:12:49
3560
4 foto 186061 - buithuhuyen5614 12 4.67 14 05:04 17/06/2019
00:07:05
1398
5 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 12 4.67 14 09:31 13/06/2019
00:20:21
12457
6 foto 182286 - lê hồng nhung 6 4 12 08:11 23/06/2019
00:10:43
4324
7 foto 163637 - vân Nguyễn 6 4 12 08:59 20/06/2019
00:20:39
7268
8 foto 96199 - Đinh Ngọc Oanh 4 3.67 11 08:58 14/06/2019
00:15:46
2190
9 foto 225812 - 21032001 0 3.33 10 08:57 17/06/2019
00:03:50
1598
10 foto 170471 - Nu Mai Thuy 0 3.33 10 03:15 15/06/2019
00:19:18
2778