Thông tin đề thi

Đề 2: Luyện tập về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu
  • Lớp 12
  • Số câu 30 câu
  • Thời gian làm bài 30 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    30/06/2020
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 138848 - thuyraptor2811 46 8.33 25 08:47 18/06/2019
00:14:47
8182
2 foto 115598 - MC 40 7.67 23 09:19 18/06/2019
00:01:58
5561
3 foto 268074 - Đỗ Đại Học 40 7.67 23 11:54 04/07/2020
00:14:58
1095
4 foto 163637 - vân Nguyễn 37 7.33 22 10:36 20/06/2019
00:19:48
7268
5 foto 109174 - tuan anh 9 7.14 5 07:22 14/06/2019
00:01:54
1644
6 foto 155528 - lethuyhang 37 7 21 09:53 15/06/2019
00:07:22
1890
7 foto 62415 - Phan Phương 34 7 21 01:39 15/06/2019
00:20:25
3960
8 foto 170471 - Nu Mai Thuy 25 6 18 12:23 16/06/2019
00:09:10
2778
9 foto 169645 - Ngọc Nha 22 5.67 17 01:02 15/06/2019
00:17:50
7253
10 foto 117345 - Phan Thị Linh Huệ 19 5.33 16 10:57 18/06/2019
00:09:48
1500