Thông tin đề thi

Đề 1: Luyện tập lí thuyết phần cơ sở vật chất di truyền
  • Lớp 12
  • Số câu 0 câu
  • Thời gian làm bài 45 phút
  • Thời gian mở vào thi 12:00 am
    15/01/2021
Giới thiệu
Kết quả của bạn
Bạn chưa làm đề thi này.
Bảng xếp hạng
Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 3 - Hoang Dung 0 0 0
-1613638630
998
2 foto 45 - Thầy THỊNH NAM 0 0 0
-1613620280
1004
3 foto 272246 - Lê Thị Yến Vy 0 0 0
-1612281625
1281
4 foto 272242 - Lê Tín 0 0 0
-1611332994
1240
5 foto 179779 - prolaethe 0 0 0
-1611066904
3458
6 foto 267241 - minhhoangg 0 0 0
-1610715968
7769
7 foto 271786 - hothikimvi 0 0 0 08:31 29/01/2021
00:45:00
1572
8 foto 272947 - giang2003 0 0 0 05:12 02/02/2021
00:45:00
1000
9 foto 272672 - Hân Đỗ 0 0 0 12:51 17/02/2021
00:45:00
1036