SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2022

117 học viên tham gia
Giáo viên: Thầy THỊNH NAM
1,500,000 Kin 2,000,000
Đăng ký học ngay

Tặng ngay 5% học phí ... tìm hiểu thêm

Đăng ký mua chung
Khóa học bao gồm:
  • 85 video bài giảng
  • 116 đề thi
  • Tải PDF đề thi để ôn luyện
  • Xem video và đề thi không giới hạn
  • Xem video qua Smartphone và PC

  • Ngày bế giảng: 30-06-2022
Mô tả khóa học

Tại sao là những học sinh sinh năm 2004 nên bắt tay vào học khóa học này càng sớm càng tốt?

=> Khoá luyện thi 2022 được thầy Thịnh Nam xây dựng với chất lượng vượt trội, khi khoá học tất cả các câu hỏi và bài tập đều có lời giải VIP vận dụng đều được quay video chữa.

=> Bài giảng có tính năng hỗ trợ học song song hai màn hình giúp việc học tập trở lên dễ dàng và hiệu quả hơn.

=> Hệ thống chăm sóc vượt trội khi có tính năng hỗ trợ trao đổi học tập, có thầy cô giáo trên khắp cả nước cùng tham gia trả lời bài.

=> Đây là khóa học mà kiến thức được cung cấp từ cơ bản đến nâng cao, từ lý thuyết đến các dạng bài tập.

 => Mỗi một phần kiến thức được thầy Thịnh Nam giảng tỉ mỉ, logic. Sau mỗi bài giảng là đề luyện tập trắc nghiệm. Câu hỏi trong đề thi được thầy Thịnh Nam trực tiếp biên soạn hoàn toàn mới  phù hợp với kì thi THPT Quốc gia 2022.

Lưu ý: Khóa LUYỆN THI THPT QG 2022, tại: onthisinh.vn kiến thức có đầy đủ lớp 10, 11 và 12.

Đề cương khóa học
LỘ TRÌNH HỌC TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHÓA 2022 (Sinh năm: 2004) Free
Đã phát hành
45:00
Bài 1: Quá trình trao đổi nước ở thực vật Free
Đã phát hành
45:00
Đề 1: Luyện tập quá trình trao đổi nước ở thực vật Free
Đã phát hành
Bài 2: Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu Free
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu
Đã phát hành
Bài 3: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Đã phát hành
40:00
Đề 3: Luyện tập về dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Đã phát hành
Bài 4: Quang hợp ở thực vật
Đã phát hành
45:00
Đề 4: Luyện tập về quang hợp ở thực vật
Đã phát hành
Bài 5: Hô hấp ở thực vật
Đã phát hành
30:00
Đề 5: Luyện tập hô hấp ở thực vật
Đã phát hành
Bài 6: Tiêu hóa ở động vật
Đã phát hành
45:00
Đề 6: Luyện tập về tiêu hóa ở động vật
Đã phát hành
Bài 7: Hô hấp ở động vật
Đã phát hành
30:00
Đề 7: Luyện tập về hô hấp ở động vật
Đã phát hành
Bài 8: Tuần hoàn máu
Đã phát hành
30:00
Đề 8: Luyện tập về tuần hoàn máu
Đã phát hành
Bài 9: Cân bằng nội môi
Đã phát hành
45:00
Đề 9: Luyện tập về cân bằng nội môi
Đã phát hành
Đề 10: Ôn tập phần sinh học cơ thể - Đề 1
Đã phát hành
Đề 11: Ôn tập về sinh học cơ thể - Đề 2
Đã phát hành
Bài 1: Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN Free
Đã phát hành
45:00
Đề 1: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của ADN, ARN Free
Đã phát hành
Bài 2: Phương pháp giải bài tập về ADN, ARN Free
Đã phát hành
40:00
Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về ADN, ARN Free
Đã phát hành
Bài 3: Nhân đôi ADN Free
Đã phát hành
45:00
Đề 3: Luyện tập về nhân đôi ADN Free
Đã phát hành
Bài 4: Phương pháp giải bài tập về nhân đôi ADN Free
Đã phát hành
40:00
Đề 4: Luyện tập phương pháp giải bài tập về nhân đôi ADN Free
Đã phát hành
Bài 5: Cấu trúc và chức năng của Gen, Mã di truyền, Protein
Đã phát hành
45:00
Đề 5: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của Gen, Mã di truyền, Protein
Đã phát hành
Bài 6: Phiên mã
Đã phát hành
45:00
Đề 6: Luyện tập về phiên mã
Đã phát hành
Bài 7: Phương pháp giải bài tập về phiên mã
Đã phát hành
45:00
Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập về phiên mã
Đã phát hành
Đề 8: Luyện tập về dịch mã
Đã phát hành
Bài 8: Dịch mã
Đã phát hành
45:00
Bài 9: Phương pháp giải bài tập về Dịch mã
Đã phát hành
45:00
Đề 9: Luyện tập phương pháp giải bài tập về Dịch mã
Đã phát hành
Bài 10: Điều hòa hoạt động của Gen
Đã phát hành
45:00
Đề 10: Luyện tập về điều hòa hoạt động của Gen
Đã phát hành
Bài 11: Đột biến gen
Đã phát hành
45:00
Đề 11: Luyện tập về đột biến gen
Đã phát hành
Bài 12: Phương pháp giải bài tập về Đột biến gen
Đã phát hành
45:00
Đề 12: Luyện tập phương pháp giải bài tập về Đột biến gen
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 01: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 02: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 03: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 04: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 05: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Đã phát hành
Bài 1: Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể
Đã phát hành
45:00
Đề 1: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể
Đã phát hành
Bài 2: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Đã phát hành
Bài 3: Phương pháp giải bài tập về nguyên phân
Đã phát hành
45:00
Đề 3 - Luyện tập về phương pháp giải bài tập nguyên phân
Đã phát hành
Bài 4: Giảm phân và cơ chế hình thành giao tử
Đã phát hành
45:00
Đề 4: Luyện tập về giảm phân và cơ chế hình thành giao tử
Đã phát hành
Bài 5: Phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 5: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 1
Đã phát hành
Bài 6: Phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 6: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 2
Đã phát hành
Bài 7: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Đã phát hành
45:00
Đề 7: Luyện tập về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Đã phát hành
Bài 8: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Đã phát hành
45:00
Đề 8: Luyện tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Đã phát hành
Bài 9: Phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 9: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về đột biến nhiễm sắc thể - Phần 1
Đã phát hành
Bài 10: Phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 10: Luyện tập phương pháp giải về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 2
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 1: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 2: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 3: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 4: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 5: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Đã phát hành
Bài 1: Quy luật Menđen - Quy luật phân li Free
Đã phát hành
45:00
Đề 1: Luyện tập về quy luật Menđen - Quy luật phân li Free
Đã phát hành
Bài 2: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Đã phát hành
Bài 3: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Đã phát hành
Bài 4: Quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập
Đã phát hành
30:00
Đề 4: Luyện tập về quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập
Đã phát hành
Bài 5: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 5: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 1
Đã phát hành
Bài 6: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 2
Đã phát hành
Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 3
Đã phát hành
Bài 8: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 4
Đã phát hành
45:00
Đề 8: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 4
Đã phát hành
Đề 9: Luyện tập các công thức giải nhanh về quy luật Menđen
Đã phát hành
Bài 10: Tương tác gen - Tương tác bổ sung
Đã phát hành
45:00
Đề 10: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác bổ sung
Đã phát hành
Bài 11: Phương pháp giải bài tập về tương tác bổ sung
Đã phát hành
45:00
Đề 11: Luyện tập phương pháp giải bài tập về tương tác bổ sung
Đã phát hành
Bài 12: Tương tác gen - Tương tác cộng gộp
Đã phát hành
45:00
Đề 12: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác cộng gộp
Đã phát hành
Bài 13: Phương pháp giải bài tập về tương tác cộng gộp
Đã phát hành
45:00
Đề 13: Luyện tập phương pháp giải bài tập về tương tác cộng gộp
Đã phát hành
Bài 14: Di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
45:00
Đề 14: Luyện tập về di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
Bài 15: Phương pháp giải bài tập về di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
45:00
Đề 15: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
Đề 16: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 1
Đã phát hành
Đề 17: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 2
Đã phát hành
Đề 18: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 3
Đã phát hành
Đề 19: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 4
Đã phát hành
Bài 7: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 3
Đã phát hành
45:00
Bài 1: Liên kết gen Free
Đã phát hành
45:00
Đề 1: Luyện tập về liên kết gen Free
Đã phát hành
Bài 2: Phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 1 Free
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 1
Đã phát hành
Bài 3: Phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 2
Đã phát hành
Bài 4 :Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết-phần 3
Đã phát hành
30:00
Đề 4: Luyện tập phương pháp giải bài tập di truyền liên kết -phần 3
Đã phát hành
Bài 5: Hoán vị gen
Đã phát hành
30:00
Đề 5: Luyện tập hoán vị gen
Đã phát hành
Bài 6: Phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 1
Đã phát hành
30:00
Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 1
Đã phát hành
Bài 7: Phương pháp giải bài tập hoán vị gen phần 2
Đã phát hành
30:00
Đề 7: luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen -phần 2
Đã phát hành
Bài 8: Phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 3
Đã phát hành
30:00
Đề 8: Luyện tập giải bài tập hoán vị gen - Phần 3
Đã phát hành
Bài 9: Phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 4
Đã phát hành
30:00
Đề 9: Luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 4
Đã phát hành
Bài 10: Phương pháp giải bài tập hoán vị gen - Phần 5
Đã phát hành
30:00
Đề 10: luyện tập phương pháp giải bài tập hoán vị gen-phần 5
Đã phát hành
Bài 11: Di truyền ngoài nhân và ảnh hưởng của môi trường đến biểu hiện kiểu gen
Đã phát hành
30:00
Đề 11: Luyện tập di truyền ngoài nhân và ảnh hưởng của môi trường đến biểu hiện của kiểu gen
Đã phát hành
Bài 12: Liên kết gen trên NST giới tính
Đã phát hành
30:00
Đề 12: Luyện tập Liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
Bài 13: Hoán vị gen trên NST giới tính
Đã phát hành
30:00
Đề 13: Luyện tập hoán vị gen trên NST giới tính
Đã phát hành
Đề 14: Luyện tập tổng hợp các Quy luật di truyền
Đã phát hành
Đề 15: Đề kiểm tra về các quy luật di truyền - Đề 1
Đã phát hành
Đề 16: Đề kiểm tra về các quy luật di truyền - Đề 2
Đã phát hành
Đề 17: Đề kiểm tra về các quy luật di truyền - Đề 3
Đã phát hành
Đề 18: Đề kiểm tra về các quy luật di truyền - Đề 4
Đã phát hành
Bài 1: Cấu trúc di tryền của quần thể tự phối
Đã phát hành
30:00
Đề 1: Cấu trúc di tryền của quần thể tự phối
Đã phát hành
Bài 2: Cấu trúc di tryền của quần thể ngẫu phối
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập Cấu trúc di tryền của quần thể ngẫu phối
Đã phát hành
Bài 3: Phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P1
Đã phát hành
30:00
Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P1
Đã phát hành
Bài 4: Phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P2
Đã phát hành
30:00
Đề 4: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P2
Đã phát hành
Bài 5: Phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Đã phát hành
45:00
Đề 5: Luyện tập phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Đã phát hành
Bài 6: Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 1
Đã phát hành
Bài 7: Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2
Đã phát hành
Bài 8: Di truyền y học và bảo vệ vốn gen của loài người
Đã phát hành
45:00
Đề 8: Luyện tập di truyền y học và bảo vệ vốn gen của loài người
Đã phát hành
Bài 9: Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Đã phát hành
45:00
Đề 9: Luyện tập chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Đã phát hành
Bài 10: Chọn giống bằng gây đột biến
Đã phát hành
45:00
Đề 10 : Luyện tập chọn giống bằng gây đột biến
Đã phát hành
Bài 11 : Chọn giống bằng công nghệ tế bào
Đã phát hành
45:00
Đề 11: Luyện tập chọn giống bằng công nghệ tế bào
Đã phát hành
Bài 12: Tạo giống nhờ công nghệ gen
Đã phát hành
45:00
Đề 12: Luyện tập tạo giống nhờ công nghệ gen
Đã phát hành
Đề 13: Luyện tập tổng hợp về di truyền học quần thể - Phần 1
Đã phát hành
Đề 14: Luyện tập tổng hợp về di truyền học quần thể - Phần 2
Đã phát hành
Đề 15: Luyện tập về di truyền học người
Đã phát hành
Đề 16: Luyện tập tổng hợp về ứng dụng di truyền học - Phần 1
Đã phát hành
Đề 17: Luyện tập tổng hợp về ứng dụng di truyền học - Phần 2
Đã phát hành
Giới thiệu giáo viên
Nhà giáo: Thầy THỊNH NAM
Thầy THỊNH NAM - Giáo viên luyện thi môn Sinh học hàng đầu Việt Nam Với hơn 17 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học. Đặc biệt là thầy chuyên phụ trách các khoá giảng dạy cho các trung tâm hàng đầu tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh Miền Bắc. Qua đó hệ thống bài giảng và khoá học của thầy được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện. Trải qua 17 năm thầy Thịnh Nam đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy. => Liên tục 5 năm gần đây thầy đều có học sinh đạt thủ khoa, á khoa; => Thầy là giáo viên liên tục có số học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối nhiều nhất trên cả nước. => Thầy liên tục được phụ trách giảng dạy các đội tuyển học sinh giỏi và dành được nhiều giải cao. Với thành tích và bề dày kinh nghiệm như vậy. Hoc24h.vn rất vinh dự gửi tới các học viên hệ thống khoá học của thầy! Hoc24h.vn kính chúc tất cả các học viên học tập hiệu quả và thành đạt trong cuộc sống!
Bình luận mới nhất
guest