SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: SINH HỌC

81 học viên tham gia
Giáo viên: Thầy THỊNH NAM
1,000,000 Kin 1,500,000
Đăng ký học ngay

Tặng ngay 5% học phí ... tìm hiểu thêm

Đăng ký mua chung
Khóa học bao gồm:
  • 92 video bài giảng
  • 124 đề thi
  • Tải PDF đề thi để ôn luyện
  • Xem video và đề thi không giới hạn
  • Xem video qua Smartphone và PC

  • Ngày bế giảng: 08-07-2022
Mô tả khóa học

Tại sao học sinh ôn thi lại nên nghe kĩ video này?

Video này thầy Thịnh Nam tư vấn cho các em học sinh ôn thi lại THPT Quốc gia phương pháp học tập và lộ trình học tập để đạt hiệu quả cao nhất!

Ôn thi lại một năm để mình hiện thực hóa ước mơ, đi đúng con đường thì đó là việc nên làm. Vì vậy, các em nên nỗ lực vượt qua mặc cảm, quyết tâm ôn tập theo đúng phương pháp để chinh phục số điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia năm 2022.

Onthisinh.vn và thầy Thịnh Nam chúc các em học giỏi và thành đạt!

Đề cương khóa học
Bài 1: Cấu trúc và chức năng của ADN và ARN Free
Đã phát hành
45:00
Đề 1: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của ADN, ARN Free
Đã phát hành
Bài 2: Cấu trúc và chức năng của gen, mã di truyền, protein Free
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập về gen, mã di truyền, protein Free
Đã phát hành
Bài 3: Nhân đôi ADN Free
Đã phát hành
45:00
Đề 3: Luyện tập về nhận đôi ADN Free
Đã phát hành
Bài 4: Phiên mã
Đã phát hành
45:00
Đề 4: Luyện tập về phiên mã
Đã phát hành
Bài 5: Dịch mã
Đã phát hành
45:00
Đề 5: Luyện tập về dịch mã
Đã phát hành
Bài 6: Công thức giải nhanh bài tập về cơ chế di truyền cấp phân tử Free
Đã phát hành
45:00
Đề 6_Luyện tập công thức giải nhanh bài tập về cơ chế di truyền cấp phân tử Free
Đã phát hành
Bài 7: Điều hòa hoạt động của gen
Đã phát hành
30:00
Đề 7_Luyện tập về điều hòa hoạt động của gen
Đã phát hành
Bài 8: Đột biến gen
Đã phát hành
45:00
Bài 8_Đề 1: Kiểm tra lí thuyết vận dụng cao phần cơ chế di truyền cấp tế bào
Đã phát hành
Đề 8: Luyện tập về đột biến gen
Đã phát hành
Bài 9: Bài tập nâng cao phần biến dị cấp phân tử
Đã phát hành
45:00
Đề 9: Luyện tập nâng cao phần biến dị cấp phân tử
Đã phát hành
Bài 10: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Đã phát hành
45:00
Đề 10: Luyện tập về nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Đã phát hành
Bài 11: Nguyên phân
Đã phát hành
45:00
Đề 11: Luyện tập về nguyên phân
Đã phát hành
Bài 13: Giảm phân
Đã phát hành
45:00
Đề 12: Luyện tập về giảm phân
Đã phát hành
Bài 13: Phương pháp giải bài tập về giảm phân
Đã phát hành
45:00
Bài 14: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Đã phát hành
45:00
Đề 13: Luyện tập phương pháp giải bài taaoj về giảm phân
Đã phát hành
Đề 14: Luyện tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Đã phát hành
Bài 15: Phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng NST - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Bài 16: Phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng NST - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 15: Luyện tập phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng NST - Phần 1
Đã phát hành
Bài 17: Bài tập nâng cao phần biến dị cấp tế bào
Đã phát hành
45:00
Đề 16: Luyện tập phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng NST - Phần 2
Đã phát hành
Đề 17: Luyện tập về bài tập nâng cao phần biến dị cấp tế bào
Đã phát hành
Đề 18: Kiểm tra kết quả học tập phần cơ chế di truyền và biến dị - Lần 1
Đã phát hành
Đề 19: Kiểm tra kết quả học tập phần cơ chế di truyền và biến dị - Lần 2
Đã phát hành
Đề 20: Kiểm tra kết quả học tập phần cơ chế di truyền và biến dị - Lần 3
Đã phát hành
Đề 21: Kiểm tra kết quả học tập phần cơ chế di truyền và biến dị - Lần 4
Đã phát hành
Đề 22: Kiểm tra kết quả học tập phần cơ chế di truyền và biến dị - Lần 5
Đã phát hành
Bài 1: Quy luật Menđen_Quy luật phân li
Đã phát hành
30:00
Đề 1: Luyện tập về quy luật Menđen_Quy luật phân li
Đã phát hành
Bài 2: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Đã phát hành
Bài 3: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Đã phát hành
Đề 4: Luyện tập công thức giải nhanh về quy luật phân li
Đã phát hành
Bài 4: Quy luật Menđen_Công thức giải nhanh về quy luật phân li
Đã phát hành
45:00
Bài 5: Quy luật phân li độc lâp
Đã phát hành
30:00
Đề 5: Luyện tập về Quy luật phân li độc lâp
Đã phát hành
Bài 6: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 1
Đã phát hành
Bài 7 : Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 2
Đã phát hành
50:00
Đề 7 : Luyện tập phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 2
Đã phát hành
Bài 8: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 3
Đã phát hành
45:00
Đề 8: Luyện tập phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 3
Đã phát hành
Bài 9: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 4
Đã phát hành
45:00
Đề 9: Luyện tập phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 4
Đã phát hành
Bài 10: Công thức giải nhanh về quy luật phân li độc lập - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 10: Luyện tập công thức giải nhanh về quy luật phân li độc lập - Phần 1
Đã phát hành
Bài 11: Công thức giải nhanh về quy luật phân li độc lập - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 11: Luyện tập công thức giải nhanh về quy luật phân li độc lập - Phần 2
Đã phát hành
Bài 12: Tương tác gen - Tương tác bổ trợ
Đã phát hành
45:00
Đề 12: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác bổ trợ - Phần 1
Đã phát hành
Bài 13: Tương tác gen - Tương tác cộng gộp
Đã phát hành
45:00
Đề 12: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác bổ trợ - Phần 2
Đã phát hành
Bài 14: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Đã phát hành
45:00
Đề 13: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác cộng gộp
Đã phát hành
Bài 15: Công thức tính nhanh phần tương tác gen
Đã phát hành
45:00
Đề 14: Luyện tập tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Đã phát hành
Bài 16: Các dạng bài thường gặp về tương tác gen
Đã phát hành
45:00
Đề 15: Luyện tập công thức tinh nhanh phần tương tác gen
Đã phát hành
Bài 17: Di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
45:00
Đề 16: Luyện tập các dạng bài thường gặp về tương tác gen
Đã phát hành
Bài 18: Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
45:00
Đề 17: Luyện tập về di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
Đề 19: Đề kiểm tra kiến thức phần quy luật Menđen
Đã phát hành
Đề 18: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền liên kết với giới tính
Đã phát hành
Đề 20: Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên một nhiễm sắc thể - Lần 1
Đã phát hành
Đề 21: Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên một nhiễm sắc thể - Lần 2
Đã phát hành
Đề 22: Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên một nhiễm sắc thể - Lần 3
Đã phát hành
Đề 23: Đề kiểm tra phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên một nhiễm sắc thể - Lần 4
Đã phát hành
Đề 1: Luyện tập về liên kết gen
Đã phát hành
Bài 1: Liên kết gen
Đã phát hành
30:00
Bài 2: Phương pháp giải bài tập về liên kết gen -Phần 1
Đã phát hành
30:00
Đề 2: Phương pháp giải bài tập về liên kết gen- Phần 1
Đã phát hành
Bài 3: Phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 2
Đã phát hành
30:00
Đề 3: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về kiên kết gen -P2
Đã phát hành
Bài 4: Phương pháp giải bài tập về liên kết gen -Phần 3
Đã phát hành
30:00
Đề 4: Luyện tập về phương pháp giải bài tập liên kết gen - P3
Đã phát hành
Đề 5: Hoán vị gen
Đã phát hành
Bài 5: Hoán vị gen
Đã phát hành
30:00
Bài 6: Phương pháp giải nhanh bài tập hoán vị gen -Phần 1
Đã phát hành
30:00
Đề 6: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về hoán vị gen-Phần 1
Đã phát hành
Bài 7: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen -phần 2
Đã phát hành
30:00
Đề 7: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen- phần 2
Đã phát hành
Bài 8: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 3
Đã phát hành
30:00
Đề 8: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 3
Đã phát hành
Bài 9: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 4
Đã phát hành
30:00
Đề 9: Phương pháp giải bài tập hoán vị gen -Phần 4
Đã phát hành
Bài 10: Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - phần 5
Đã phát hành
30:00
Đề 10 : Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - P5
Đã phát hành
Bài 11: NC-CÔNG THỨC GIẢI NHANH VỀ LKG, HVG-PHẦN 1
Đã phát hành
30:00
Đề 11: LUYỆN TẬP CÔNG THỨC GIẢI NHANH VỀ LKG, HVG-PHẦN 1
Đã phát hành
Bài 12: NC- CÔNG THỨC GIẢI NHANH VỀ LIÊN KẾT GEN , HOÁN VỊ GEN - PHẦN 2
Đã phát hành
30:00
Đề 12: LUYỆN TẬP NC- CÔNG THỨC GIẢI NHANH VỀ LIÊN KẾT GEN , HOÁN VỊ GEN - PHẦN 2
Đã phát hành
Bài 13: Các dạng bài tập thường gặp về LKG, HVG- Phần 1
Đã phát hành
30:00
Đề 13: Các dạng bài tập thường gặp về LKG, HVG- - PHẦN 1
Đã phát hành
Bài 14: Các dạng bài tập thường gặp về LKG, HVG- Phần 2
Đã phát hành
30:00
Đề 14: Các dạng bài tập thường gặp về LKG, HVG- Phần 2
Đã phát hành
Bài 15_ Liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
30:00
Đề 15: Liên kết gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
Bài 16: Hoán vị gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
30:00
Đề 16: Hoán vị gen trên nhiễm sắc thể giới tính
Đã phát hành
Bài 17: Di truyền ngoài nhân, ảnh hưởng của môi trường đến kiểu gen
Đã phát hành
30:00
Đề 17: Di truyền ngoài nhân, ảnh hưởng của môi trường đến kiểu gen
Đã phát hành
Đề 18:Công thức tính nhanh DTLK Giới tính
Đã phát hành
Bài 18: Công thức tính nhanh DTLK Giới tính
Đã phát hành
30:00
Bài 19 : Các dạng bài tập thường gặp về DTLK Giới tính
Đã phát hành
30:00
Đề 19: Các dạng bài tập thường gặp về DTLK Giới tính
Đã phát hành
Đề 20: Các dạng bài tập thường gặp về DTLK Giới tính
Đã phát hành
Bài 20: Một số dạng bài đặc biệt
Đã phát hành
45:00
Đề kiểm tra số 01: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 02: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 03: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 04: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Đã phát hành
Đề kiểm tra số 05: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Đã phát hành
Bài 1: Cấu trúc di truyền của quần tể tự phối
Đã phát hành
30:00
Đề 1: Luyện tập về cấu trúc di truyền của quần thể tự phối
Đã phát hành
Bài 2: Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối
Đã phát hành
30:00
Đề 2: Luyện tập cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối
Đã phát hành
Bài 3: Phương pháp giải nhanh bài tập về di truyền quần thể - P1
Đã phát hành
30:00
Đề 3_1: Các dạng bài tập cơ bản về di truyền học quần thể
Đã phát hành
Đề 3_3: Dạng bài tập di truyền của quần thể có yếu tố chọn lọc
Đã phát hành
Đề 3_2: Dạng bài tập cơ bản về cấu trúc di truyền quần thể ngẫu phối
Đã phát hành
Bài 4: Phương pháp giải nhanh bài tập về di truyền quần thể - P2
Đã phát hành
60:00
Đề 4_1: Một số dạng bài tập đặc biệt về di truyền quần thể
Đã phát hành
Đề 4_2: Phương pháp giải nhanh bài tập về di truyền quần thể
Đã phát hành
Đề 4_3: Chinh phục dạng bài tập vận dụng cao về di truyền quần thể
Đã phát hành
Bài 5: Phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Đã phát hành
50:00
Đề 5: Luyện tập về phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Đã phát hành
Bài 6: Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 1
Đã phát hành
50:00
Đề 6: Luyện tập về phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 1
Đã phát hành
Bài 7: Phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2
Đã phát hành
50:00
Đề 7: Luyện tập về phương pháp giải bài tập di truyền học người - Phần 2
Đã phát hành
Bài 8: Chinh phục bài tập nâng cao về di truyền học người - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 8: Luyện tập bài tập nâng cao về di truyền học người - Phần 1
Đã phát hành
Bài 9: Chinh phục bài tập nâng cao về di truyền học người - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 9: Luyện tập bài tập nâng cao về di truyền học người - Phần 2
Đã phát hành
Đề 10: Luyện tập về di truyền y học và bảo vệ vốn gen của loài người
Đã phát hành
Bài 10: Di truyền y học và bảo vệ vốn gen của loài người
Đã phát hành
45:00
Đề 11: Luyện tập về phần chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Đã phát hành
Bài 11: Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Đã phát hành
45:00
Đề 12: Luyện tập về chọn giống bằng phương pháp gây đột biến
Đã phát hành
Bài 12: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến
Đã phát hành
45:00
Đề 13: Luyện tập về tạo giống bằng công nghệ tế bào
Đã phát hành
Bài 13: Tạo giống bằng công nghệ tế bào
Đã phát hành
45:00
Bài 14: Tạo giống bằng công nghệ gen
Đã phát hành
45:00
Đề 14: Luyện tập về tạo giống bằng công nghệ gen
Đã phát hành
Đề 15: Kiểm tra phần di truyền quần thể - Phần 1
Đã phát hành
Đề 16: Kiểm tra phần di truyền quần thể - Phần 2
Đã phát hành
Đề 17: Kiểm tra phần di truyền học người
Đã phát hành
Đề 18: Kiểm tra phần ứng dụng DTN vào chọn giống - Phần 1
Đã phát hành
Đề 19: Kiểm tra phần ứng dụng DTN vào chọn giống - Phần 2
Đã phát hành
Bài 1: Môi trường và các nhân tố sinh thái
Đã phát hành
45:00
Đề 1: Luyện tập về môi trường và các nhân tố sinh thái
Đã phát hành
Bài 2: Quần thể sinh vật - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 2: Luyện tập về quần thể sinh vật - Phần 1
Đã phát hành
Bài 3: Quần thể sinh vật - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 3: Luyện tập về quần thể sinh vật - Phần 2
Đã phát hành
Bài 4: Quần thể sinh vật - Phần 3
Đã phát hành
45:00
Đề 4: Luyện tập về quần thể sinh vật - Phần 3
Đã phát hành
Bài 5: Quần xã sinh vật - Phần 1
Đã phát hành
45:00
Đề 5: Luyện tập về quần xã sinh vật - Phần 1
Đã phát hành
Bài 6: Quần xã sinh vật - Phần 2
Đã phát hành
45:00
Đề 6: Luyện tập về quần xã sinh vật - Phần 2
Đã phát hành
Bài 7: Diễn thế sinh thái
Đã phát hành
45:00
Đề 7: Luyện tập về diễn thế sinh thái
Đã phát hành
Bài 8: Hệ sinh thái và chu trình sinh địa hóa
Đã phát hành
45:00
Đề 8: Luyện tập về hệ sinh thái và chu trình sinh địa hóa
Đã phát hành
Bài 9: Dòng năng lượng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Đã phát hành
45:00
Đề 9: Luyện tập về dòng năng lượng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Đã phát hành
Đề 10: Đề kiểm tra kiến thức về sinh thái học - Phần 1
Đã phát hành
Đề 11: Đề kiểm tra kiến thức về sinh thái học - Phần 2
Đã phát hành
Giới thiệu giáo viên
Nhà giáo: Thầy THỊNH NAM
Thầy THỊNH NAM - Giáo viên luyện thi môn Sinh học hàng đầu Việt Nam Với hơn 17 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học. Đặc biệt là thầy chuyên phụ trách các khoá giảng dạy cho các trung tâm hàng đầu tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh Miền Bắc. Qua đó hệ thống bài giảng và khoá học của thầy được chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện. Trải qua 17 năm thầy Thịnh Nam đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy. => Liên tục 5 năm gần đây thầy đều có học sinh đạt thủ khoa, á khoa; => Thầy là giáo viên liên tục có số học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối nhiều nhất trên cả nước. => Thầy liên tục được phụ trách giảng dạy các đội tuyển học sinh giỏi và dành được nhiều giải cao. Với thành tích và bề dày kinh nghiệm như vậy. Hoc24h.vn rất vinh dự gửi tới các học viên hệ thống khoá học của thầy! Hoc24h.vn kính chúc tất cả các học viên học tập hiệu quả và thành đạt trong cuộc sống!
Bình luận mới nhất
guest